21 år gamle Sigve Bremset ble drept da mannen natt til 9. april i fjor kjørte en varebil opp på fortauet og inn i en folkemengde i Kongens gate i sentrum av Steinkjer.

En 31 år gammel mann ble i Trøndelag tingrett 13. november i fjor dømt til 15 års forvaring med en minstetid på ti år for drapet og to drapsforsøk. Han erkjente delvis straffskyld for drapet på 21-åringen, men ikke for drapsforsøk på en mann og en kvinne i 20-årene. Mannen var beruset under den fatale kjøreturen i fjor.

31-åringen anket hele dommen, men Frostating lagmannsrett ville kun behandle straffeutmålingen og utmålingen av erstatningsbeløpet, melder Trønder-Avisa.

Frostating lagmannsrett kom i motsetning til tingretten fram til at riktig straff er 15 års ubetinget fengsel, men dommen ble avsagt under dissens. Flertallet som havnet på ubetinget fengselsstraff besto av en lagdommer og tre meddommere, mens den andre lagdommeren og to meddommere ønsket forvaring.

Retten var enstemmig i sin vurdering av at det ikke skal gjøres endringer den utmålte oppreisningserstatningen. Sigve Bremsets foreldre fikk hver utmålt 300.000 kroner i oppreisningserstatning, mens de to ungdommene som ble utsatt for drapsforsøk, fikk 200.000 kroner hver.