Trønder-Avisa-eier hasteinnkaller til generalforsamling etter tabbe

foto