Folk har reagert på «betonggrisene» i omdiskutert vei – nå svarer kommunen

foto