– Jeg synes det er helt skrekkelig at man bruker ord som «velferdsprofitører»