De så sine egne bli alvorlig syke: – Tilbudet gjennom det offentlige var ikke nok

foto