Flere var bekymret før 200 dyr ble funnet døde

foto