Reaksjonene haglet da barnehagen fikk se død gaupe