Ti har søkt har søkt på lederstilling i kommunen – se lista her