SE OPPTAK: Her jobbes det for å fjerne toget

foto