Kommunen varsler diger millionsmell: «Ikke mulig å finne innsparingstiltak»

foto