Forbereder seg på ekstremvær – nå samles kommunens kriseledelse