I kommunens kriseledelse ble det fredag bestemt at kommunen følger de nasjonale påbud og anbefalinger som gjelder fra og med i dag.

Når det gjelder skoler og barnehager ble det bestemt at kommunen opprettholder gult nivå i inntil videre. Det vil bli foretatt en ny vurdering angående dette på møte i kommunens kriseledelse onsdag 19. januar.

Kommunen ønsker å minne om viktigheten av at alle tar 1., 2. og 3. dose koronavaksine forutsatt oppnådd alder og lagt nok tidsintervall siden forrige dose.

De ber også folk om å følge nasjonale påbud og anbefalinger.