Avdekket tre lovbrudd i barnevernet. Dette svarer tjenesten.

foto