Inderøyning ansatt som leder på nytt slakteri til 300 mill.

Ståle Gausen, direktør for innkjøp og næringspolitikk og Jørgen Wiig, konsernsjef i Grilstad AS. Foto: GRILSTAD