Bombrikkeutstederen Flyt har varslet at de vil ta 5 kroner i månedlig gebyr for Autopass-brikken som du må ha i kjøretøyet for å få rabatter på bompasseringene.

Det nye bompengegebyret ble først stemplet ulovlig av samferdselsmyndighetene, men nå har Vegdirektoratet konkludert med at Flyt likevel kan ta et månedlig gebyr for bompengebrikken, skriver Motor.

Vegdirektoratet opplyser at også de andre bombrikkeutstederne, som Fremtind Service og Skyttelpass, kan innføre det nye gebyret. Ingen av de to nevnte har planer om å innføre en lignende abonnementsordning, opplyser de til Motor.

Direktoratet opplyser at de i sin vurdering har vist til at bompengereformen har medført at vi nå har fått kommersielle innkrevere.

– Det tilsier at utstederne må ha noe frihet til å innrette gebyrordningen slik de ønsker. Andre utstedere vil dermed også kunne innføre et månedlig gebyr, skriver Martin Berger Holm i Vegdirektoratet.

Ved utgangen av 2020 var det 2,8 millioner Autopass-kunder. Dersom også de øvrige brikkeutstederne innfører gebyret, vil et månedsgebyr på 5 kroner utgjøre cirka 180 millioner kroner årlig i økte bompengegebyrer. Gebyret vil gå til administrasjon av bombrikke-selskapene, og ikke til nedbetaling av bompengegjelden.