Legebilen som krasjet er svært viktig for akuttberedskapen. Dette skjer nå.

foto