Barnevernet rammet av alvorlig feil – nå har kommunen svart staten