Filip er en av 17 førsteklassinger på Lø. Han har satt seg et stort mål.