Fikk gebyr på grunn av disse dekkene. Flere sjåfører fikk også kjøreforbud