Fem barn skulle på skolen, men kom aldri tilbake

Brit Ness la ned krans på minnebautaen i Røesgrenda. Mandag var det 100 år siden den tragiske ulykken. Foto: LEIF ARNE HOLME