Nå vil de utvide gravplassen – møter protester fra nabo