Ektemakene døde med få dagers mellomrom. Fredag ble de bisatt sammen.

foto