– Vi mener den tiltalte har unnlatt å sørge for at hans besetning med gris har fått tilstrekkelig tilsyn og stell, sier påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Amund Sand, i en pressemelding.

Politiet rykket ut til gården i januar og fant levninger av anslagsvis 200 døde griser. Politiet mener at det dårlige dyreholdet har pågått siden november 2021, og at rundt 1500 griser har dødd.

– Vi mener manglene ved tilsyn og stell har forverret seg gradvis gjennom tiltaleperioden, sier Sand.

De nevner mangelfull tilgang på mat og vann, dårlig behandling av sykdom og mangelfullt renhold som eksempler på lovbrudd. Bonden har heller ikke sett til grisene daglig, mener de.

Den tiltalte har «i det alt vesentlige» erkjent straffskyld, skriver politiet.

Rettssaken er satt til Trøndelag tingrett 30. oktober i Steinkjer. Det er satt av tre dager til saken.