Fem til sykehus under stort russetreff – 50–60 fra Steinkjer skal ha vært der

foto