Forbereder seg på at vaksinetrykket vil øke: – Det ble et skarpt skille