Utsatte tiltak for fastleger (igjen): – Uforsvarlig

foto