Mener mediene gir et uriktig bilde av fastlegekrisen: – Fremstillingen blir feil

Karin Grøttum, enhetsleder for legevakt og legetjenester i Steinkjer kommune. Foto: Lorns Bjerkan