De omsatte for nesten seks millioner i det første året: – Det er lett å få til