Nyetableringer i næringslivet: Sagbruk og eiendomsutvikling