Ekspertene enige om én ting: – Mulighet for militær aktivitet på norsk jord