Fram til nå har flyktningene blitt bosatt i Malm. Nå vil flere komme til sentrum.