Linda (46) er en av åtte søkere til toppjobb på sykehuset