Området på 500 kvadratmeter berørt - person forbrent etter gressbrann