Tog sperret sporet på Trønderbanen. Passasjerer måtte kjøres med taxi