To hunder løs på E6 ved Mæresmyra: – Løper til og med i «gæli» felt