Hele fylket tappet for statlige jobber – kjempevekst i Trondheim

foto