Søkte etter ny fastlege – ingen ville ha stillingen