Søkte etter ny fastlege – ingen ville ha stillingen

Enhetsleder Karin Grøttum Foto: Lorns Bjerkan