Deriblant ble en person anmeldt for ulovlig trimming av mopeden sin.

– En fører blir anmeldt for kjøring med moped hvor det var foretatt endring som øker den maksimale hastighet som moped var registrert for. Tillat makshastighet er 45km/t, men den ble målt til 67km/t. Mopeden ble avskiltet på stedet, oppsummerer kontrolleder Mariusz Szymczyk.

En annen ble anmeldt for hengeren på bilen.

– Manglende brems og blinklys på en tilhengeren. Strømkontakt mellom bil og tilhenger var ikke tilkoblet.

Strømkontakt mellom bil og tilhenger var ikke tilkoblet, som førte til anmeldelse. Foto: Statens vegvesen

To kjøretøy ble avskiltet for mange ulike tekniske mangler, en lang liste, kan Szymczyk oppgi.

– Det var blant annet ulovlig modifisering av motoren, ikke godkjent ratt, stor oljelekkasje i motorrom som førte til brannfare, endring av eksosanlegg, ikke godkjent senkesett samt feil og dekkkombinasjon, manglende forspenning på fjærer og så videre.

Denne videoen viser den manglende forspenningen:

Under kontrollen ble det samlet sett ilagt 14 forskjellige bruksforbud. De kom på grunn av følgende:

  • 1x begjæring - omregistreringsavgift (ordnet på stedet)

  • 3x manglende lys

  • 1x ikke tilstrekkelig sikring av last

  • 3x ulovlig lys

  • 2x teknisk tilstand

  • 1x trimming av moped

  • 1x manglende merking på spesialtransport

  • 1x bremsefeil

  • 1x støy

Vegvesenet delte ut seks gebyr, fire på 500 kroner for manglende dokumentasjon og to bilbeltegebyr på 1500 kroner.

Kontrollen avdekket 25 skriftlige mangler. Disse inkluderte blant annet slitte dekk, lysfeil, bremsefeil, ulovlig modifisering av motor, ikke godkjent senkesett, feil felg/dekk kombinasjon, ikke godkjent eksosanlegg, solfim på sideruter/frontrute, manglende horn og oljelekkasje.