Frigir navnene på de omkomne etter helikopterulykken

foto