Fredagens snittpris per kWh er 44,2 øre lavere enn torsdag og 76,4 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen fredag på 1,064 kroner per kWh er mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 85,7 øre lavere enn torsdag og 91,2 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,45 kroner.

Minsteprisen blir på 80,4 øre per kWh mellom klokken 13 og 14.