Utbryter og opprørsleder foreslås på valglista til Senterpartiet