St. Olav: Pasienter fjernes fra ventelistene i Helseplattformen etter ett år