240 millioner er fordelt i Steinkjer. Se hvor mye bøndene får i støtte her.