Fikk over 50 mill. til sammenslåing – setter av flere millioner «til senere bruk»

foto