Disse eiendommene har skiftet eiere den siste måneden

foto