Mens Steinkjer står på stedet hvil, øker det i Verdal og Levanger: – De er nok ikke så heimkjære

foto