I 2018 ble det laget skisser til dette hotellet i Steinkjer – nå presenteres ny idé