Kommunen ble bedt om å bosette 246 flyktninger – det vil de ikke gjøre