Ulf har rodd til Stockholm, seilt til Amerika og gått Norge på langs på treski: – Det skjer ikke så mye på turene, det er mer langdrygt

Ulf Larsen. Foto: Stig Jakobsen