Trodde de skulle få støtte. Så ble det stille: – Vi føler oss oversett